Computer Software के हो ? यसको  प्रकार र  यो कसरी बनाउने  ?

0
1383

सफ्टवेयर के हो ? यसको  प्रकार र  यो कसरी बनाउने  ?

सफ्टवेयर के हो र सफ्टवेयरको प्रकार, यो सायद तपाईहरुलाइ बताउनु पर्ने जरूरी छैन,किनभने आजभली जो कोही पनी smartphone,computer वा laptop हरु प्रर्योग गर्नु हुन्छ,यसको बारेमा जो कोहीले पहिले देखी सुन्नुभयको छ।केही बर्ष पहिलेको कुरा हो जब मानवजाती computer,mobile phone हरुको बारेमा जान्न पुग्यो, त्यो समयमा तपाईंहरु सानो बच्चा हुनुहुन् थीयो।

किनभने कम्प्युटर आय पछि हामी सबैको जीन्दगी परिवर्तन भयको छ र हामीहरु अल्छी  भएका छौं हामी हाम्रा प्रत्येक कार्यहरु  कम्प्युटर वा पुनः मोबाइल द्वारा धेरै गर्छौ। यसमा हाम्रो केही गल्ती छैन किनभने computer आय पछी हाम्रो जीन्दगी सहज बनेको छ।

 एक नजर देखी हेर्ने हो भने computer यउटा electronic device नै हो र operations हरु perform गदर्छ,उदाहरणको लागी यसले  computation यती छिटो गर्छ की जो सायद कै ordinary machine वा हाम्रो मानव जातीको दीमाग ले गर्न सक्दैन यो धेरै शारीरिक[physica] र मूर्ति घटक (tangible components) बाट बनेको हुन्छ,जो हामी छुन्छौं र महसुस गर्न सक्दछौं, यसलाई Hardware भन्न सकीन्छत्यस्तै  programs र  commands जुन यो hardwares drive [चलाउछ]यसलाई,Softwareभनीन्छ

 आज तपाईले जुन यो लेख पढी राख्नु भयको  छ,यो पनी यउटा Software देखी पढ्नु भयको छयसको नाम Web Browser र,यो यउटा  Application Software हो,जस्तै हाम्रो  शरीरमा हात,खुट्टा, नाक, कान,आखा छ त्यस्तै हाम्रो शरीर भीत्र पनी दया, माया,आस्ता छ

 जसरी कम्प्युटर दुई वस्तुहरू बाट बनेको छ,एक Hardwareर दोस्रो Software । हात,खुट्टा, नाक, कान,आखा हाम्रो शरीरका Hardwareहुन जुन हामी हात लघाउन सक्छौं बहुमूल्य,दया, माया, पीडा,आस्था यो  सबै हाम्रा software हुन् जुन हामी हातले प्रयोग गर्न सक्दैनौं।आजको समयमा जती पनी डिजिटल उपकरणहरू जस्तै मोबाइल, डेस्कटप, ट्याब, ल्यापटप, ओभन यो सभै मा software programme छ।सफ्टवेयरहरु  के हुन्छन  र कती प्रकारका हुन्छन अब हामी जान्दछौ।

[subject and topic]

1.सॉफ्टवेयर के हो? – What is Software?

2.Softwares लाई हामीहरुले कीन छुन र देखन सक्दैनौ ?

3.Software Definition 

4.Programming Language के हो ?

5.Programs र Instruction के हुन्  ?

  1. Instruction कसरि गर्ने ?

7.सॉफ्टवेयर को  प्रकार – Types of Software 

8.सिस्टम सॉफ्टवेयर भनेको  के हो ? what is system software

9.एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भनेको के हो  ? what is application software

10.यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भनेको के हो ? What is utility software?

11.सॉफ्टवेयर कसरी बन्छ -how to build software?

12.Programmer कसलाई भनीन्छ ?

13.कुन सिस्टम लाइ  सॉफ्टवेयर भनीन्छ ?

14.सिस्टम सॉफ्टवेयर र  एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मा के अन्तर छ ?

15.मोबाइल सॉफ्टवेयर कसलाई मानीन्छ ?

16.मोबाइल मा सॉफ्टवेयर uninstall गर्दा के हुन्छ ?

17.सॉफ्टवेयरलाई सुरक्षित कसले राखद छ ?

18.के तपाइँले फ्री Software download गर्न  सक्नु हुन्छ ?

19.computer software कहा मिल्दछ ?

20.आज तपाइँ ले के सिक्नु भयो ?

Software धेरै  Programs हरुको  Collection हो जो एक Computer को  विशिष्ट कार्य (Task) को काम गर्दछ 

हामी हाम्रो  Computer मा जती पनी Task हरु गर्दछौ यिनी सबै software को माध्यम बाट नै संपन हुन्छन,Software ले set of instructions को refer गर्दछ जहा programs लाई fed गरेर form मा राखद्छ,किनभने यसले पुरै computer system लाइ govern गर्दछ र साथ मा दोस्रो hardware components को process पनी गर्दछ l यो यउटा commands हुन्छ जसले hardware को संचालन गर्दछ,MS-WORD जसम हामी के ही TYPEगर्दछौ, Photoshop जहा बाट हामी photosलाई edit गर्दछौ,Chrome जहा बाट Internet Access गर्दछौ ,जसलाई Browser पनी भनीन्छ l 

Software को उदहारण मा Google Chrome, Photoshop, MS-WORD, VLC Player, UC Browser इत्यादि हामी लीन सक्दछौ l 

Softwares लाई हामी छुन वा हेर्न किन सकीदैन?

Softwares लाई हाम्रो आँखा ले देखन पनी सक्दैनौ न हात ले छुन[फील]पनी गर्न सक्दैनौ,यस्तो कीन हुन्छ भने यो यउटा भौतिक अस्तित्व नभयर यो एक आभासी वस्तु हो जसलाई केवल समझन सक्दछौ,हामी कहिले पनी software application को Computer र Mobile बीना चलाउन सक्दैनौ l 

    Software                       Examples
Antivirus AVG, Housecall, McAfee, Norton
Audio / Music program iTunes, WinAmp
Database Access MySQL SQL
Device drivers Computer drivers
E-mail Outlook, Thunderbird
Game Madden, NFL Football, Quake, World of Warcraft
Internet browser Firefox, Google Chrome, Internet Explorer
Movie player VLC, Windows Media Player
Operating system Android, iOS, Linux, macOS, Windows
Photo / Graphics program Adobe PhotoShop, CorelDRAW
Presentation PowerPoint
Programming language C++, HTML, Java, Perl, Visual Basic (VB)
Simulation Flight simulator SimCity
Spreadsheet MS Excel
Utility Compression, Disk Cleanup, Encryption, Registry cleaner, Screensaver
Word processor MS Word

 

Software Definition

Instructions या Programs एक Collection को सॉफ्टवेयर हो , यो  Programs Computer को Users का लागी use गर्ने योग्य बनाउदछ ;

यसमा Operating System, सबै भन्दा पहिले  Android OS (Operating System) Software को Mobile/Computer मा  Install गरीन्छ,यसपछी नै हामी यसलाई इस्तेमाल गरीन्छ,अब प्रस्न आउदछ यो  Programsर Instruction के हो ?यो भन्दा पहिला तपाईलाई Programming Language को बारेमा जान्नु पर्ने हुन्छ 

Programming Language के हो?

Programming Language यो यउटा यस्तो भाषा [language]हुन्छ जस बाट Computer Software र Application बनाउदछ,यसमा  Keywords, Functions र  Rules हुन्छन,यिनै Rules को माधम बाट Programs लेखीन्छ,जुन Programs को Computer सम्जन्छ र केही  निर्देशित Task Performगर्दछ

वा यो पनी भन्न सकीन्छ  Programming Language को पर्योग गरेर Software बनाउँन सकीन्छ 

उदाहरण को लागी  C, C++, JAVA, PHP,Mysql, .NET, COBOL र  FOXPRO यीनीहरु सबै एक एक Programming Language को नाम हो

हामी  Play store,Application र  Internet मा जतीपनी  Software देखादछौ,यीनीहरु सबै  Programming Languages को माधेम देखी  Develop गरीन्छ, यसबाट नै हामी Programs लेखदछौ 

Programs र  Instruction के हुन्छन

कही धेरै  Instructions को मीलायर एक Program बन्दछ,यो सबै  Programs लेखनको लागी Programming Language को पर्योग गरीन्छ,शायद तपाइँ पढ्नु भयको छ होला College मा  “Write a Program to Check whether the Number is Prime or Not”. यो एक प्रोग्राम को  उदाहरण हो 

  • CPU के हो र यसले कसरी काम गर्दछ 
  • Desktop Computer के हो र यो कसरी आयो 

Computers मा तपाइँ देख्नु भयको होला  Calculator हुन्छ,जसमा तपाइँ Addition, Subtraction, Multiplication र  Division गर्न सक्नु हुन्छ

अब यहाँ Calculator एक Software हो,यसमा Addition को लागी छुटैProgram, Subtraction को लागी छुटैProgram,यस्तै Multiplication र  Division को लागी छुटै Program लेखीन्छ. इन चार  Programs जब एक ठाउमा जोडेर तब यउटा  Program बन्दछ,जसलाई Software बनाउछ

Instruction कसरी गर्ने?

एउटा Program मा  4 देखी  5 line को  code हुन्छ, जो एक software को सानो काम गर्दर्छ,जसलाई  Instruction भनीन्छ,Instruction मा  प्रत्येक Line को Command गर्दछ,अब हामी सीक्दछौ  Software कती प्रकार को हुन्छ भनेर

सॉफ्टवेयर को  प्रकार – Types of Software in nepali

हाम्रो कामलाई सजिलो बानाउँन को लागी र कम समयमा गर्न को लागी यसलाई बानाइयको हो, हरेक बिहान हामी  उठीसके पछी  जरुर एकटा सॉफ्टवेयर को पर्योग गर्दछौ  चाहे त्यो facebookकिन नहौश.अब यो मेरो लेख पनी एक Browser software को माध्यम बाट पढी राख्नु भयको छ

Software मुख्य रूपमा तीन प्रकारको हुन्छन,

  1. System Software
  2. Application Software
  3. Utility Software

1.सिस्टम सॉफ्टवेयर के हो?

System Software यक यस्तो Software हुन्छ जो Computer को  Background Process को सँभालेको हुन्छ,यसलाई system software किन भनीन्छ भने System मतलब Computer चलाउन मद्दत गर्दछ,यसको मद्दत देखी Computer दोस्रो Components जस्तै Hardware को Operate गर्नको लागी सख्यम हुन्छ 

तपाइँ आफ्नो  Computer मा जती पनी  software install गर्नु हुन्छ ती सबै लाई यही Program चलाउदछ,अर्को कुरा फेरी  computer मा यो  सिस्टम software भयान भने तपाइँ कुनै पनी Application Software को चलाउन सक्नु हुन्न 

जब कुनै पनी मानीस Computer ख़रीद गर्न जान्छ,त्या पहिला नै System Software को install गरी सकेको हुन्छ.जस्तै Operating System (Windows 7, Windows 8, MAC, Unix, Android), Language Translator.यो Hardware र User application को बीचमा Layerजस्तै  काम गर्दछ,

1. Operating system

OS यो एक System Software हो , जो कोही  user मतलब तपाइको र Computer Hardware को  बिच मा  Interface जस्तै काम गर्दछ ,यसलाई Computer को  दिल पनी  भनीन्छ ,यो एक ठुलो  प्रोग्राम हो .यसका केही उदाहरण छन  Windows, Linux and MacOS. Android Mobile Operating System हो 

Market केही  IT Companies हरु छन जो यस प्रकार का  SW Develop गर्दछन ,जस्तै Microsoft, Appleर Google.अलग अलग प्रकारका  OS हुन्  real time, distribute, embedded.

2. Language Translators

assemblers, compilers र  interpreters Language translators को Example हुन्.यो Programs र  Programming Languages को लागी बनायको हो , EX- C, c++, java, cobol. Compiler को High Level Programming को Execute गर्न को लागी बनायको छ,यहा पुरै Program को एक छीनमा Translate गर्दछ.फेरी Interpreter Direct translate गर्दछ, Line by Line Code को Execute यसले गर्दछ

3. Common Utility Programs

यो Programs खास गरी Computer Devices र Resourcesको लागी बनायको हो, यस Category मा जो Programs हुन्छन उनेहरु को नाम  Communication Tools र  Disk Formatter.

यो Programs को पर्योग धेरैजसो  Computer Infrastructure को Operations मा हुन्छ, Virus Scanner Program पनी यक Utility sw को  Example हो .Trojan र दोस्रो  Virus देखी Protection दियको हुन्छ System

एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हो?

Application software एक term हुन्छ यसको प्रयोग उन softwares को लागी हुन्छ जो की कोई specific काम गर्नको लागी बनेको हुन्छ 

जस्तै तपाईलाई थाहा छ System Software Background Process माथी धेरै ध्यान दीन्छन,फेरी वहीँ  Application software specific Task को Perform गर्दछन इनको Problem Solving Software पनी भनीन्छ,हाम्रो दीनहू जिंदगीमा हुने  Problems हरुको  Solution Application sw द्वारा मिल्दछ,यो हाम्रो आवसेक्वाता [Needs]को पुरा गर्दछ,यिनी सबै Software Operating System द्वारा चल्दछन्,तपाइको computer,desktop मा जती पनी Software देखीरहेका छन् त्यो सबै यो Category मा आउदछन यीनीहरु लाई Apps भनीन्छ,यीनीहरुको User काम को लागी इस्तमाल गर्दछन,यो सॉफ्टवेर तपाइको लागी install गर्न आवश्यकता छ,यसको बारेमा बिस्तार मा जान्दछौ 

1. Word Processors

Documents Creation को लागी यसको प्रयोग गरीन्छ,यस category मा आउने sw को  प्रयोग धेरै जसो  Officeकामकाजको लागी गरीन्छ, MS WORD यस Category को राम्रो उदाहरण हो, जसको मार्फात document को Edit, Format, Print जस्तै task सजिलो संघ गर्न सकीन्छ,Word Processor Program, Office को कामकाज को सरल भन्दा सरल बनाउछ,Documents को Digital Format मा Store गर्नु को साथ साथै कसैलाई सजीलै पठाउन पनी सकीनेछ

  1. Database Software

यो  Category मा  Software देखी  Database को Create गर्न को लागी र  Manage गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ lयसको मार्फत  Data र  Information को हामी सजिलो संघ Manage गर्न सक्छौ,यो software DBMS  को नाम बाट नी चिन्न सकीन्छ,यसको केहीExample छन्  -MS Access, Foxpro, Qbase, Oracle and Sysbase.

  1. Multimedia software

यस Category भीत्र  Software को अलग अलग Media लागी प्रयोग गरीन्छ,  Multimedia मतलब Audio, Video हरु play गर्न को लागी यो software हुन्छन,यिनलाई Multimedia Softwareभनीन्छ . Example- VLC, KM Player, Windows Player. Presentation को लागी  MS-PowerPoint.

4. Education and Reference Software

यस  category मा आउने Software कुनै चीज को effective तरीका ले सीकाउँन students  को लागी बनायको हुन्छ,यसमा केही  Tutorials Software पनी छन यीनीहरुलाई  Academic Software पनी भनीन्छ,यसका केही Sample हरु यस प्रकार छन  – Forever Growing Garden, ClueFinders titles, Delta Drawing,Fun School.Ultimate Maths Invaders, My Amazing, 3D Indiana, Bodywork Voyager – Mission in Anatomy, Primal Pictures

5. Graphic software

यीनीहरुलाई  Graphics को लागी प्रयोग गरीन्छ,तेसैले यसको नाम Graphics SW छl ईन  SW को प्रयोग Visual Images को Editगर्नको लागी हुन्छ ख़ास गरी  Photo Editing.

सबै भन्दा राम्रो Example छ  Adobe Photoshop, camtasia, ms paint, Corel. Computers मा यसको लागी छुट्टै Graphics कार्ड को आवश्यकता हुन्छ,यस sw को  size पनी ठुलो हुन्छ l 

6. Web Browser

Internet access गर्न को लागी जुन softwares को प्रयोग हुन्छ  यीनलाई Web Browser भनीन्छ, WORLD WIDE WEB देखी  files र Resource को access गर्नको लागी प्रयोग हुन्छ,छुटै website देखी Web Pages खोल्नको लागी प्रयोग गरीन्छ, यो एक लोकप्रिय Application Software हो, Google CHROME, Internet explorer, Mozilla Firefox यीनीहरु सबै सॉफ्टवेयर यस  category भीत्र  sw मा आउदछ l 

केही अरु application SW का  Example यस प्रकार छन्  Enterprise software, spreadsheet software, Information worker software, Simulation software, games.

यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के हो ?

Utility software यस्ता softwares हरु लाई भनीन्छ जसले तपाईलाई मदद गर्छ,computer को manage, maintain र control गर्न मा सहयोग गर्छ,तेस्तै Operating systems typically यस्तै धेरै necessary tools पहले देखी नै  pre-installed गरेर राखेको हुन्छ,फेरी  separate utility programs को मदद बाट तपाइको improved functionality प्रदान गर्दछ l 

Utility software कहिले थोरै  technical हुन्छन तेसैले यसको इस्तेमाल केवल उनीहरु ठीक ढंग बाट गर्न सक्छन जसलाई सही technical knowledge छ l 

यदी तपाइले आफ्नो computer को प्रयोग केवल e-mailगर्न को लागी,केही Internet browsing या कोई report type गर्नको लागी गर्नुहुन्छ तब शायद तपाईलाई यस utilities software धेरै जरुरी हुन्छ,यदी तपाई  एक avid computer user हुनुहुन्छ, तब यस utilities software प्रयोग देखी तपाइँले आफ्नो  system लाई सदै top shape मा राखन सक्नु हुन्छ यसको अलावा यसले तपाइको समय र space दुवैलाई बचत गर्दछ l 

सॉफ्टवेयर कसरी बन्दछ 

एक Computer Programmer वा धेरै कंप्यूटर Programmer मिलेर Programming Language देखी  Program लेखेर software बनाउदछ  इन Software को बनाउन को लागी तपाइको Programming Language  साथ साथ Algorithms, Software Enginnering को ख़ास ज्ञान हुन् आवसेकछ l 

Programmer कसलाई भनीन्छ?

Programmer उनलाई भन्न सकीन्छ जो  Programs लेखद्छन,उनीहरु संघ Programming skill हुन्छ,जस्तै उनीहरु ले जरुरत को हिसाब ले use गर्दछन्,एक Software Company ले धेरै Programmers हरुलाई नोकरीमा राखदछ, जसले यीनीहरुको लागी काम गर्दछन,प्रोग्रामर को एक Software को सानो हिस्सा मिल्दछ र उनीहरुको माथी  करीब 6 महीना  या 1 वर्ष सम्म काम गर्दछन, Company Software बनाउन को लागी  करोड को  Deal गर्दछन,तेहीदेखी केही हिस्सा Programmers को salary को रुप मा मिल्दछ l 

कुन सिस्टम सॉफ्टवेयर हो ?

यदि तपाइँ यो जान्न चाहानुहुन्छ भने की कुन चीज लाई सिस्टम सॉफ्टवेयर भनीन्छ भनेर त्यो हो  Operating system(OS), BIOS, device firmware इत्यादि l 

सिस्टम सॉफ्टवेयर र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मा के अंतर छ ?

सिस्टम सॉफ्टवेयर यस्तो  सॉफ्टवेयर हुन्छ जो एक interface को रूपमा कार्य गर्दछ र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अरु system को बीच मा कार्य गर्दछ,तेही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यस्तो  सॉफ्टवेयर हुन्छ जो USER हरुला RESTICATE  अनुसार कार्य गर्दछ l यो यउटा प्लाट्फ़ोर्म मा run गर्दछ यसलाई सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान गर्दछ l 

मोबाइल सॉफ्टवेयर कसरी मार्न सकीन्छ ?

मोबाइल सॉफ्टवेयरलाई uninstall गरेर  मारीन्छ, यहाँ मार्ने को मतलब हुन्छ मोबाइल देखी टाढागर्ने भन्ने बुझीन्छ l 

मोबाइल देखी सॉफ्टवेयर UNINSTALL गर्दा के हुन्छ ?

मोबाइल देखी  सॉफ्टवेयर Uninstall गर्दा तपाइँ उस सॉफ्टवेयर को सदैको लागी आफ्नो मोबाइल देखी टाढा गर्नु हुन्छ। यदि अर्को सॉफ़्ट्वेर तपाईलाई धेरै ज़रूरत हुदैन भने,वा कुनै  कारण वस त्यो नोर्मल मोबाइल को फ़ंक्शन मा समस्या पैदा गर्दछ तेसैले Uninstall गरीन्छ सॉफ्टवेयर को सुरक्षा कसलाई भनीन्छ ?

सॉफ्टवेयर लाई  सुरक्षित राखन  तपाइले उसको फंक्शनैलिटी को चेक गर्नु पर्छ साथ त्यो सॉफ्टवेयर को नियमित रूपमा  अपडेटगर्नु पर्दछ ,किनभने ऑनलाइन दुनियामा हैकर्सहरुको कमी छैन तेसैले software लाई उनहरु बाट बचाउन गरीन्छ , साथ मा यदि त्यो सॉफ्टवेयरमा कुनै प्रकारको  कोई [ERROR] फिक्शिंग हुन्छ तब उसलाई ठीक गर्न को लागी दोस्रो ड्राइवर या software को उपयोग गर्न सकेनछ l 

के तपाइँ फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सक्नु हुन्छ?

तपाइले फ्री मा धेरै सॉफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सक्नु हुन्छ,तपाइको इंटरनेटमा यस्ता धेरै फ़्री सॉफ़्ट्वेर डाउनलोड साइट मिल्दछ जहां देखी तपाइँले फ्री मा सॉफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सक्नु हुन्छ l 

कम्प्यूटर सॉफ़्टवेयर कहां मिल्दछ ?

कम्प्यूटर सॉफ़्टवेयर तपाईलाई अनलाइन या अफलाइन पनी मिल्दछ अनलाइन मा तपाईलाई उनीहरुको अफ़िशल साइट या केही दोस्रो डाउनलोड साइट मा मिल्दछ। फेरी अफ़्लाइन मा  तपाइको कम्प्यूटर को  दुकान मा सजीलै संघ कुनैपनी सॉफ़्ट्वेर पाउनु हुन्छ l 

आज तपाइले के सिक्नु भयो? 

पहिलादेखी नै हाम्रो कोसिस रहेको छ की तपाइलाई सही,सठिक र पूर्ण Information मीलोस आज सायद तपाइँ यो सब सिक्नु भयो सॉफ्टवेयर के हो (What is Software in nepali) र यसको प्रकार. साचो भन्दा त हामीहरु Software देखी घेरीयका छौ,किनभने यीनीहरुले हामी सबैको जिंदगी आसान र सरल बनायकाछन l 

कहिले तपाइले साच्नु भयको छ तपाइको मोबाइल बिना APPSको कस्तो हुन्छ भनेर. प्रत्येक कार्य को लागी तपाई Software को इस्तेमाल गर्नु हुन्छ,कोशिश गर्ने हरु को कहिले हार हुदैन l 

तपाईबाट यती उम्मीद छ यो लेख (Software कसलाई भनीन्छ ?) तपाईलाई राम्रो लाग्यो होला, कस्तो लग्यो तपाइँ तल बताउन सक्नु हुने छ,अहिले पनी केही प्रस्न छ भने तल Comment Box मा सोधन सक्नु हुने छ,कुनै सुझाव या सलाह दिन चाहानुहुन्छ भने दिन सक्नु हुन्छ जो हाम्रो लागी धेरै उपयोगी हुने छ l  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here