Types of storage devices for computers

0
565
Storages Device

स्टोरेज डिवाइस का प्रकार[Types of storage devices for computer ]

धेरै पटक तपाईंले यस प्रश्नलाई competitive परीक्षामा देखेको हुनुहुन्छ होला,कम्प्यूटर स्टोरेज डिवाइस का प्रकार  के के हुन् भनेर ? यदि तपाईं पनि उनीहरूको बारेमा पूर्ण जानकारी लीन चाहनुहुन्छ भने,तपाईंले यो लेख कम्प्यूटर स्टोरेज डिवाइस का प्रकार पूर्ण रूपमा पढ्न र सिक्न सक्नु हुनेछ। हामीहरुले  स्टोरेज डिवाइस का प्रकार[Types of storage devices for computers] हरुलाई निम्न केही भाग मा बीभाजन गरेका छौ l 

Storages Device

विषय :

कम्प्युटर स्टोरेज डिवाइस का प्रकार हरु :

  1. चुम्बकीय स्टोरेज डिवाइस 
  2. अप्टिकल स्टोरेज डिवाइस
  3. Flash memory स्टोरेज डिवाइस 

4.Online and cloud स्टोरेज डिवाइस

5.Paper[ कागज ]  स्टोरेज डिवाइस

  1. स्टोरेज डिवाइस को महत्व?
  2. स्टोरेज डिवाइस भनेको के हो?

8.Secondary स्टोरेज डिवाइस कसलाई भनीन्छ ?

9.Storagesको अर्थ के हो?

10.प्राइमरी storages device कसलाई भनीन्छ ?

 

कम्प्युटर स्टोरेज डिवाइस का प्रकारहरु:

Computer Storage Device का केही धेरै फरक फरक प्रकारहरू अवस्थित छन्, तर यहाँ हामी ती सबै प्रकारहरू यसरी विभाजन गर्नेछौं की सजिलोसंग तपाईले बुझन र पढ्न सक्नु हुनेछ l त्यसैले हामी यी storages device हरूलाई पाँच भागमा विभाजन गरेका छौ।

  • चुम्बकीय  स्टोरेज डिवाइस 

सबै भन्दा पहिला जुन Storage Device आउदछ त्यो magnetic storage devices हो lयस डिवाइस हरु आज को  समय मा सबै भन्दा धेरै प्रयोग गरीन्छ l  यस्तो कीन भयको छ भने यो धेरै नै सस्तो हुन्छ र साथ मा सजिलो संघ access पनी गर्दछ l यो मात्र नभयर यसमा धेरै भन्दा धेरै ठुला Data हरु पनी stroages गर्न सकीन्छ lजब यीनीहरु Magnetic Storage Devices को कम्प्यूटर संघ साथ मा जोडीयको हुन्छl जहा एक magnetic field उत्पन्न हुन्छ र त्यो पनी  दुई magnetic polarities हरुको मद्दत देखी यो डिवाइस सजिलै binary language पढ़न सक्दछ र साथमा information हरुलाई पनी store गर्दछ l 

चुम्बकीय  स्टोरेज डिवाइसका उदाहरण;

magnetic storage devices का केही उदाहरण को बारेमा जान्दछौ l  

Floppy Disk यसलाई  floppy diskette भनेर पनी चीनीन्छ l यो एक removable storage device हो l यसलाई सजिलो संघ लगाउन र निकाल्न सकीन्छ l तेही यीनीहरुको आकार एक square जस्तै हुन्छन l जसमा केही magnetic elements हुन्छन l यीनीहरुलाई  जब कम्प्यूटर का disk reader मा लागाउदछौ तब floppy disk घुम्दछन र यीनीमा data store गर्दछन l यसलाई प्रयोग मा ल्याउन सकीदैन तर यसको ठाउँ मा CDs, DVDs र USB drives हरु use गरीन्छ l

Hard DriveHard Drive एउटा  primary storage device हो l यसलाई सजीलै motherboard का disk controller संघ जोडीन्छ l यसमा  एउटा धेरै नै महत्वपूर्ण storage space हुन्छ किनभने यसको प्रयोग कुनै पनी नया program वा  application लाई डिवाइस मा  install गर्नको लागी use गरीन्छ l यदी त्यो कुनै पनी Software programs, images, videos, वा  अरु किन नहोसl धेरै भन्दा धेरै मात्रा मा data  को hard drive मा स्टोर गरीन्छ l 

Zip Disk Zip Disk एउटा  removable storage device  हो जसलाई Iomega द्वारा सुरु गरीयको थीयो l  यो सुरुको समयमा केवल 100 MB सम्म को data  स्टोर गर्द थीयो,पछी करीब यसले 750 MB  सम्म data स्टोर गर्दछ l 

Magnetic Strip यो magnetic strip  digital data हरु संघ जोडीयको हुन्छ l यसको सबै भन्दा राम्रो उदाहरण तपाइको ATM debit card,हो l  जसको पछाडि स्ट्रिप लागेको हुन्छ तेसमा digital data स्टोर भयको हुन्छl 

  1. अप्टिकल स्टोरेज डिवाइस : Optical Storage Devices तीनी devices लाई भन्न सकीन्छ जसले lasers र  lights को प्रयोग गरेर डेटा लाई detect र store गर्दछन l USB drives को  तुलना मा यिनीहरु धेरै जस्ता सस्ता हुन्छन,उनी भन्दा अधिक डाटा स्टोर गर्न पनि सक्षम हुन्छन l 

ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का उदाहरणहरु :

optical storage devices का केही उदाहरणका बारेमा जान्ने छौ l 

CD-ROMCD-ROM  को full form Compact Disc हुन्छ l यसमा Read-Only Memory र साथमा  एक external device हुन्छ l जसले data लाई audio या software data को रुपमा store गर्दछ l एक CD-ROM क़रीब 650MB वा  700MB data store गर्न सक्छ l 

Blu-Ray Disc – Blu-ray Disc, यसलाई केवल Blu-ray नाम  बाट चीनीन्छ l यिनी एक digital optical disc storage format हुन्छन l यसलाई DVD format को supersede राम्रो बनाउन को लागी degine गरीयको हुन्छ l यिनीहरुले high-definition video हरु स्टोर गर्नमा सक्षम हुन्छन l 

DVDDVD को full form  Digital [Versatile Disc] हुन्छ यो एक अलग प्रकार को optical storage device हो l तपाइले यसलाई readable, recordable,र  rewritable को लागी प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ l यिनी device मा  Recordings गरेर बाहिरी software हरुमा नी जोडन मिल्छ l 

CD-R CD एक readable Compact Disc हो र यसले photosensitive organic dye को प्रयोग गरेर  डेटा हरुलाई  record र store गर्दछ l  यसलाई तपाइले low-cost replacement मान्न सक्नु हुन्छ l software र  applications हरु लाई यीनीहरुले store गर्दछन l 

DVD-R, DVD+R, DVD-RW र  DVD+RW disc – DVD-R र  DVD+R recordable discs यीनीहरुलाई एक चोटी मात्र use गरीन्छ l तेही DVD-RW लाई rewritable discs भनीन्छ l यीनीहरुलाई धेरै पर्कारले लेखन सकीन्छ l

3.Flash memory स्टोरेज डिवाइस:

Flash Memory Storage Devices ले अहिलेको समयमा magneticoptical storage devices को ठाउँ लीगेको छ l यो प्रयोग गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ l यिनीहरु धेरै नै सस्ता र धेरै सुबीधाहरु दीन्छ्न l 

Flash memory स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण: Flash memory का केही उदाहरण को व्याखा गरौ l 

USB Drive – USB ड्राइव लाई pen drive भनीन्छ l यो storage device आकारमा सानो हुन्छन र यसमा धेरै मात्र मा data हरु स्टोर गर्न सकीन्छ lयसमा  एक integrated circuit ले data हरुलाई allow गरेर store and replace गर्न मद्दत गदछ l 

Memory Card – मेमोरी कार्ड को use electronic र computerised devices हरु जस्तै mobile phones या digital camera मा हुन्छ l memory card ले images, videos र audios data लाई स्टोर गर्दछ l यो धेरै नै compatible हुन्छ साथ मा यसको आकार यकदम सानो हुन्छ l 

Memory Stick – Memory स्टिक को Originally Sony कम्पनीले  बनायको थीयो l मेमोरी स्टिक ले धेरै  data  स्टोर गर्न सक्छ lयस  storage देखी data पठाउन यकदम सजिलो र छीटो हुन्छ l समय अनुसार Memory Stick छुटा छुट्टै verson तैयार हुदै आयका छन l 

SD Card – SD Card लाई Secure Digital Card भनीन्छ l  यस कार्ड को प्रयोग छुट्टा छुट्टै  electronic devices मा हुन्छ lतेसमा यो  SD Card मा mini र  micro sizes उपलब्ध हुन्छन l सजिलो संग हेर्ने हो भने  computers मा एक छुट्टै  slot हुन्छ जसले एक SD card को insert गर्दछ l यस्तैमा केही USB reader पनी हुन्छन l  

SSD – यसलाई Solid State Drive पनी भनीन्छ l यो एक flash memory device हुन्छ जसले integrated circuit assemblies को प्रयोग गरेर data लाई save गर्दछ l 

4.Online and cloud स्टोरेज डिवाइस:

आज को समयमा Cloud Storage Devices हरुको  माग धेरै छ,किनभने आज सबै मानीस हरुलाई घरमै सबै कुरा को माग हुन्छl यस्तोमा Online र Cloud Storage Devices store गर्न पूर्ण सक्षम देखिन्छ।

Cloud स्टोरेज डिवाइसका उदाहरणहरु 

Cloud storage devices का केही उदाहरण हरुको बारेमा जानौ

Cloud storage – यसमा Data को manage गरीन्छl remotelyर सँगै यो एक नेटवर्क को माध्यम बाट उपलब्ध बनाइएको छ। तपाईं यसको आधारभूत सुविधाहरू नि: शुल्क प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तर यदि तपाईंको उपभोग सीमा बढ्यो भने तपाईंले यसको लागि बढी तिर्नुपर्नेछl 

 Network media – Audio, Video, Images वा  Text यिनी सबैलाई एक कम्प्यूटर network मा प्रर्योग गरीन्छl यसमा, व्यक्तिहरूको समूहले केहि सामग्री अनलाइन बनाउँदछ र एक अर्कासँग साझेदारी गर्दछ।

5.Paper[ कागज ]  स्टोरेज डिवाइस

Paper Storage Devices को प्रयोग  पहिलाको जमाना मा information हरु save गर्न यसको प्रयोग गर्द थीय l 

Paper स्टोरेज डिवाइस का उदाहरणहरु :Paper storage devices का केही  उदाहरण हरुको बारेमा छलफल गरौ l

OMR – OMR हरुलाई Optical Mark Recognition पनी भनीन्छ l यो यउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसमा मानीस हरुले गरेका marked data को capture गरेर राख्द छ l उदाहरण को लागी सर्वेक्षण र परीक्षण, एकै समयमा यसलाई  धेरै विकल्पहरू संग प्रश्नावली पढ्न प्रयोग गरीन्छ।

 Punch Card – यसको प्रयोग digital information हरुलाई स्टोर गर्न मा हुन्छ l यो हेर्दा सानो भयपनी धेरै data हरु लाई store गर्दछl 

storages device को महत्व?

Storages device ले कयौ कीसीमका  डाटा यसमा store गर्दछ, त्यो डाटा सुरक्षित राखेर जुन समयमा पनी  आवश्यक पर्दा  प्रयोग गर्न सकिन्छ।

 

Storages device भनेको  के हो?

Storages एक प्रक्रिया हो जसमा डिजिटल डाटा उपकरण भित्र सुरक्षित स्टोर हुन्छ, जब त्यसो गर्नको लागि कम्प्युटर  technology प्रयोग गरिन्छ। वा सरल रूपमा,storages एक अस्थायी वा स्थायी रूपमा डाटा कायम राखने एक कम्प्युटर यन्त्र हो।

 

Secondary स्टोरेज डिवाइस कसलाई भनीन्छ ?

Secondary srorages device एक यस्तो storages हो जसले non-volatile storage device internal वा  external कम्प्यूटर को लागी काम गर्दछ l कुनै पनी storage device हरु हुन सक्छन जस्तै primary storage बाहेक उदाहरण का लागी  external hard drives, USB flash drives, र tape drives यो सबै secondary storages हरु हुन् l 

 

Stroages अर्थ के हो ?

स्टोरेज वा  कम्प्यूटर स्टोरेजमा  एक कम्प्यूटर उपकरण र  recording media  को प्रयोग गरेर data हरुलाई security देनु भन्ने बुझीन्छ l डिजिटल डेटा लाई सुरक्षा गर्न computer मा एक core functionपनी हुन्छ l 

प्राइमरी storages device कसलाई भनीन्छ

एक प्राथमिक memory उपकरण वा  store device एक माध्यम हो जुन एक छोटो समयको लागि कम्प्यूटर चल्दा पनी  मेमोरी होल्ड गर्दछ, यद्यपि प्राथमिक memory device मा कम  समय र छिटो प्रदर्शन  गर्दछ l  तिनीहरू secondary storages device भन्दा महँगो छन्। उदाहरण को लागी,  RAM (random access memory) र cache यो सबै प्राइमरी मेमोरी डिवाइस वा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भन्दछन 

           lll   प्रतिक्रिया दिनुहोला lll

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here