Hot Content

Foods Of Animals

Foods OF Animals

All animals need food to live. Food sives energy to do work and helps the bodv to grow and to be healthy. Animals obiain...
Foods Of Animals

Foods OF Animals

All animals need food to live. Food sives energy to do work and helps the bodv to grow and to be healthy. Animals obiain...
Storages Device

Types of storage devices for computers

स्टोरेज डिवाइस का प्रकार धेरै पटक तपाईंले यस प्रश्नलाई competitive परीक्षामा देखेको हुनुहुन्छ होला,कम्प्यूटर स्टोरेज डिवाइस का प्रकार  के के हुन् भनेर ? यदि तपाईं...

COMPUTER SOFTWARE का उपयोगिता

COMPUTER SOFTWARE का उपयोगिता हामीले Software को बारेमा पहिले नै धेरै कुरा सिकेका छौं। यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने तपाईं यो लेख पढ्न सक्नुहुन्छ। यो...

Computer Software के हो ? यसको  प्रकार र  यो कसरी बनाउने  ?

सफ्टवेयर के हो ? यसको  प्रकार र  यो कसरी बनाउने  ? सफ्टवेयर के हो र सफ्टवेयरको प्रकार, यो सायद तपाईहरुलाइ बताउनु पर्ने जरूरी छैन,किनभने आजभली...

software कती प्रकार का हुन्छन ?

Software कती प्रकारका हुन्छन? हामी हरेक दिन धेरै प्रकारका software हरु पर्योग गर्छौ l यो software हरुले हाम्रो काम लाई सजिलो र effciency बनाउन को...